Behandlingar mm

Avbokning av behandling ska ske senast 24 timmar före inbokad tid. Ej avbokad tid debiteras.

Kinesiologi används både som diagnosmetod och som behandling
Kraniosakral terapi / behandling är en manuell teknik som utvecklats ur osteopatin
Kinesiotaping kan användas för: smärta, stukningar, stöd, luxation, idrottsskador, ryggproblem, muskelspänning mm
The 7 Chi Keys™ det mest avancerade akupressur-systemet inom hela kinesiologin. Akupressur är att trycka på akupunkturpunkter i syfte att påverka kroppens energiflöde.
Zonterapi bygger på en helhetssyn, där områden på foten, handen eller örat motsvarar organ och kroppsdelar i resten av kroppen
Kost och näring ingår som en naturlig del i behandlingen och är en stor del av det holistiska synsättet
Föreläsningar om alternativbehandlingar, kost och näring, nyttan av och vad du kan göra själv för att bibehålla eller förbättra en god hälsa

Kinesiolog
vitruvianskaanvänds både som diagnosmetod och som behandling. Ordet kinesiologi kommer från grekiskans ”Kin’in”= röra. Kinesiologi kan översättas med ”rörelselära” Kinesiologin stammar ursprungligen från kiropraktiken. Den grundläggande tanken inom Kinesiologin är att all fysisk som psykisk stress, obalanser och blockeringar i nervsystemet kan hittas genom att testa spänningen i specifika muskler.Alla kroppens muskler är associerade och kopplade till alla inre organ, samtliga endokrina körtlar, specifika näringsämnen, olika tankar och känslor, samtliga akupunkturbanor och andra delar av kroppens elektriska system.
Efter undersökning gör man en s.k. balansering. Genom balanseringen, får kroppen en chans till självläkning. För att balansen ska kvarstå, krävs det ofta ett annat medvetande om sin kropp, kost och tanke. Detta kan innebära allt från att tänka lite annorlunda till att inta extra tillskott av vitaminer/mineraler, att avhålla sig från mat som kroppen för tillfället inte tål etc.

Applied Kinesiology, AK (tillämpad kinesiologi) grundades 1964 av den amerikanske kiropraktorn George Goodheart, D.C. och används idag av kiropraktorer, osteopater, naprapater, läkare, tandläkare, sjukgymnaster, m.fl.

En del fakta om kinesiologi mm är hämtade från Svenska Kinesilologiskolans hemsida.
Mac Pompeius Wolontis,/  Svenska Kinesiologiskolan copyright © 1986-2003

Kraniosakral terapi
scull_bKranioSakral behandling är en manuell teknik som utvecklats ur osteopatin. Den amerikanske osteopatiske läkaren William G. Sutherland upptäckte på 1920-talet den KranioSakrala mekaniken, han upptäckte att hjärnan, hjärnhinnorna, ryggmärgen och och korsbenet med sin vätska utgör ett slutet hydrauliskt system. Detta system har, precis som det kardiovasculära, sin egen KranioSakrala ”puls. ”
Denna pulsation eller rörelse skapar även mycket små rörelser i huvud, ansikte, ryggkotor samt resten av kroppen. När en kropp befinner sig i ohälsa kan detta system bli kraftigt påverkat.
KranioSakral behandling påverkar systemet och dess rörelser, genom att återställa det hydrauliska trycket kan också kroppens balans återställas.
Vi säger huvudet som om det vore en sammansatt del, men den består egentligen av 22 olika ben som sitter sammanfogade med varandra på ett unikt sätt så de är väldigt stabila men också rörliga.

Kinesiotaping
Kinesiotaping utvecklades av den japanske kiropraktikern Dr. Kenzo Kase Kinesiotaping danstape_blindrar smärta och underlättar lymfdränage genom att mikroskopiskt lyfta huden. Den tejpade delen bildar små upphöjningar i huden. Resultatet blir att tryck och irritation tas bort från nervändar och smärtreceptorer och smärtan lindras. Trycket lättar gradvis i det lymfatiska systemet och flödet underlättas, vilket förstärker och påskyndar kroppens egen läkning. Blodcirkulationen ökar och slaggprodukter transporteras bort

Tejpen kan användas för: smärta, stukningar, stöd, luxation, idrottsskador, ryggproblem, muskelspänning, ischias, huvudvärk, migrän, epicondylit, carpaltunnel syndrom, lymfödem, menstruationsproblem, graviditetsrelaterade smärttillstånd m.m.
Kinesiotape fick global exponering i samband med Olympiaden i Seoul 1988 och har sedan dess blivit en av de snabbast växande behandlingsmetoderna för idrottsrelaterade skador
Glada dansare använder Kinesiotape

The 7 Chi Keys™
är det mest avancerade akupressur-systemet inom hela kinesiologin. Det är utarbetat av Richad D. Utt inom Applied taichin1205Physiology (USA).

Systemet ger en djup behandlingseffekt på hela kroppens energisystem. Richard Utt´s egen specialité är att via 7 Chi Keys-systemets akupunkturpunkter påverka funktionen i förlamade och spastiska muskler. The 7 Chi Keys kan användas som behandling för de mest skilda problem och funktionsnedsättningar i kroppen och själen
I behandlingen används bl a Tei Chin, en akupunkturpenna istället för nålar

Akupressur
Akupressur är att trycka på akupunkturpunkter i syfte att påverka kroppens energiflöde. yinyangAkupressur innebär att påverka akupunkturpunkter längs kroppens meridianer med hjälp av tryck i stället för med nålar, moxa (örtbränning) eller annat medel. Trycket utövas vanligen med fingrarna. Akupressur ingår som en del i många behandlingssystem från Kina och Japan som har den kinesiska människobilden som grund.
Det finns omkring 360 ytliga punkter, sammanlagt uppgår de till ett antal av ca. 2000. Punkterna är belägna längs med kroppens meridianer. Systemet består av 12 huvudmeridianer som motsvarar kroppens livsviktiga organ, samt ytterligare 2 meridianer som har en överordnad funktion till de 12.
Tillsammans utgör de kroppens 14 stora meridianer

Zonterapi
Zonterapi är lätt att utföra och ger snabba resultat. Många har blivit fria från migrän, allergier, förstoppning och andra besvär efter zonterapibehandling.
Zonterapin är lika gammal som människan och bygger på en helhetssyn, där områden på foten, handen eller örat motsvarar organ och kroppsdelar i resten av kroppen. Genom tryck på dessa punkter stimuleras motsvarande organ. Reflexologi är i princip det samma som zonterapi, men zonterapi förknippas för det mesta med behandling av fötterna och reflexologi med tryckzoner över hela kroppen. Fötterna är som en spegel, en zonkarta av kroppens organ och dess funktioner. En obalans eller störning, det vill säga en sjukdom eller krämpa kan således visa sig som en smärtpunkt, rodnad, förhårdnad m.m.

Zonterapi används i dag både i förebyggande syfte och som behandling.
Exempel: stressrelaterade besvär, muskel och spänningshuvudvärk, ryggont, smärtlindring, eksem, astma, mensproblem, matsmältningsrubbningar, förstoppning, bihåleinflammationer och allehanda sjukdomar i de inre organen